Carlsson OA-60

När det ortoakustiska högtalarsystemet Carlsson OA-58 presenterades hösten -04 var det den första helt nya Carlssonhögtalaren på 20 år. Den julen rosade högtalaren marknaden och blev något av en modern storsäljare för Carlssonmärket. Till -07 ville rättighetshavaren SSC ersätta OA-58 med en ännu bättre instegsmodell som gavs namnet Carlsson OA-60. (Modellnamnet har tidigare förekommit på en prototyp till en större ny modell som fick återvända till ritbordet p.g.a. ett svårlöst problem med baselementet, läs mer under ”OA-6X”).

Tyvärr valde tillverkaren Larsen HiFi att bara genomföra en del av uppgraderingarna och dessutom hitta på ett helt eget namn på sin skapelse som blev ”OA-58.2”.

Men här ska det alltså handla om den riktiga OA-60.  Det här är vår presentation den kommande förbättrade instegsmodellen i Carlssonserien:

ORTO-AKUSTIKEN UTVECKLAS
Det är SSC – Stiftelsen Stig Carlsson – och dess ljud- och högtalarexperter som tar fram och ansvarar för de nya Carlssonmodellerna
för 2000-talet. De nya OA-högtalarna konstrueras helt enligt Stig Carlssons unika orto-akustiska principer vilket bl.a. innebär att högtalarna återskapar både musiken och inspelningsrummet med full trovärdighet i vanliga bostadsrum.

Orto-akustiskt konstruktionsarbete är mycket tidsödande. Det räcker inte med vanliga datorprogram för högtalarbyggande eftersom så
många andra faktorer påverkar ljudåtergivningen, faktorer som datorer ännu inte lärt sig beräkna. Det krävs djup kunskap om Stig
Carlssons livsverk och teorier, en god förmåga att tänka tredimensionellt och mycket goda medlyssnare för att mejsla fram så bra nya
OA-högtalare att Stig Carlsson själv hade godtagit dem. Därför tvingades alla Carlssonfantaster vänta ända till hösten -04 på instegsmodellen Carlsson OA-58.

INSTEGSMODELL MED NYTT NAMN
Den planerade uppföljaren OA-60 är på klassiskt Carlssonvis enkel och vacker i sin funktionella design och ser i stort sett ut som föregångaren OA-58 med dess höga och smala form. Fullt modern till utseendet och med minimalt fotavtryck passar OA-60 perfekt dagens mindre boytor. Carlsson OA-60 är i grunden en tvåvägskonstruktion med 22 liters smal basreflexlåda.

NYHETER
Under den svarta tyghuven är dock förändringarna så många jämfört med föregångaren att modellen givits ett helt nytt namn.
OA-60 har bl.a en ny lutning på baffeln för ökad rumslighet i återgivningen, ett helt nytt och ännu bättre baselement, nya filter,
annorlunda tätning av lådan och ny placering av inre dämpmaterial m.m.

Upptill avslutas OA-60 av en svart tyghuv som fortfarande lutar svagt bakåt vilket framhäver den smäckra formen. Men för att
ytterligare förbättra prestanda är OA-60-huven rak på insidan, detta för att där ge mer plats för bakväggens viktiga dämpmaterial. Högtalaren låter alltså bäst med huven på plats.
Den plana övre ”hyllan” på högtalaren, där den reflexdämpande absorbenten ligger, har dock samma höjd från golvet som för alla
kommande Carlssonmodeller (idealt 51 cm). Tillsammans dämpar dessa absorbenter på bästa sätt de allra tidigaste golv- och
väggreflexerna från högtalarelementens närmaste omgivning, reflexer som annars hade stört återgivningen.

STARKARE NÄRVAROKÄNSLA
Det fasriktiga ljudet från OA-60 skapar en plastiskt levande illusion av verkliga musiker som spelar från en verklig scen, en
upplevelse som förstärkts ytterligare några snäpp jämfört med OA-58. Dessutom är basåtergivningen ytterligare uppstädad, klingar renare och
går flera hertz djupare än OA-58. Ganska få köpare lär köpa en särskild subwoofer till högtalaren, så djupt och rent går OA-60.

NY BASKAPACITET
En förbättring hos föregångaren OA-58 jämfört med 90-talets OA-50.2 var att baselementet smidigare och utan hindrande tvärväggar
kunde stråla sin interna ljudenergi rakt ner i lådan. Detta uppnåddes genom att baksidan av högtalarens pyramidliknande toppdel
gjorts helt rund så att lufttrycket från baselementet fritt kunde flöda till lådan. Denna effekt har ytterligare fö rbättrats i OA-60
men annorlunda tätningsmaterial och ny placering av internt dämpmaterial.

OA-60 ska gå djupare i frekvens än många separata subwooferhögtalare och närmast unikt djupt för sin prisklass. OA-60 förmår t. o. m.
återge ännu lägre bastoner än sina föregångare OA-58 trots att lådan är lika stor. Orsaken är också:

NYTT BÄTTRE BAS- OCH MELLANREGISTERELEMENT
Baselementet i OA-58 var i grunden Stig Carlssons egen konstruktion, det långslagiga Peerless SC 165 som i OA-58 begåvats med
åldersbeständig gummikantsupphängning, kortslutningsring som ger lägre distorsion, samt andra ljudförbättrande förändringar. Elementet var det första baselementet i varumärket Carlssons egen regi, mellanbasen B65-oa, konstruerad inom SSC- Stiftelsen Stig Carlsson – och med SC165 som förebild – men med ännu bättre elementteknik. Elementet kan beskrivas som en modifierad version av SC165.

Till den nya instegsmodellen OA-60 har dock ett nytt bas- och mellanregisterelement, Carlsson B65oa-II, tagits fram av SSC. Och nu talar vi om ett helt nytt högtalarelement, som medger både återgivning av djupare bastoner och ett avsevärt jämnare och renare mellanregister.
OA-60-lyssningarna hos SSC avslöjar ett mellanregister och en basåtergivning som i renhet och detaljeringsgrad starkt påminner om
den stoppade större modellen OA-6X (hette tidigare OA-60). Men nya OA-60 saknar den stoppade modellens svaga och svårupptäckta
biljud.

DISKANTELEMENT
Diskantelementet är det lågdistorderande Carlsson T-11oa, en oljedämpad rundstrålande silkeskalott-diskant med en rad unika
egenskaper. Elementet, som också det tagits fram inom Stiftelsen Stig Carlsson, har inget av det svaga väsande som plågade
föregångaren, Vifas metallkalott i den äldre 50.2-serien. T-11oa kan redan här i sin enklaste form mäta sig med diskanter i den
absoluta toppklassen.
T-11oa medger helt enkelt något så ovanligt som transparent och ofärgad diskantåtergivning!

FILTRET
Filtret i OA-60 ska byggas i bästa Carlssontradition av högklassiga komponenter. Bland annat används de välljudande
polypropenkondensatorerna från SCR, ovanliga på så vis att de inte lägger till minsta egenljud.
Filtret är flackt som i de flesta tidigare Carlssonkonstruktioner, men mer avancerat och ger en ytterst noggrann justering av
frekvenskurvan. Detta bidrar till att en ovanligt rak tonkurva uppnåtts, både för direktljudet och totalljudet. Även fasgången har ägnats stor uppmärksamhet, vilket medfört att ljuden i alla frekvenser i tonfrekvensområdet når lyssnaren så gott som samtidigt.
Anslutningsterminalerna sitter för enkelt handhavande direkt på filtret bakom elementbaffeln, och kontakterna är guldpläterade.

LÄTTDRIVEN
OA-60 är lättdriven och kan drivas till verkligt välljud med förhållandevis billig elektronik. (Se förslag på Rek. Elektronik)
Samtidigt skäms inte OA-60 ens i high-end-sammanhang och låter bara bättre ju mer välljudande elektroniken är. Känsligheten är 88
dB.

PLACERING
Som Carlssonfantaster vet ska alla OA-högtalare placeras mot vägg eftersom rummet därigenom utnyttjas som en aktiv del av
högtalarens konstruktion. Så också med Carlsson OA-60. En stor fördel i moderna boendemiljöer är att OA58 och OA-60 för första
gången sedan 1973 (då Sonab OD-11 presenterades) erbjuder Carlssonljud ur högtalare med minimalt fotavtryck.

OA-60 är t.o.m. mer lättmöblerad än OA-50-serien då lådan både är smal och hög och tar så liten golvyta, endast 23 x 26 cm (d.v.s.
klart mindre än en LP-skiva).

LÅDAN
Högtalarlådan till OA-60 byggs i kraftig MDF och ger genom sina smala väggar minimalt med vibrationer och egenljud.

FÖTTER
En särskild sats mjuka SD-fötter finns att köpa till. CarlssonPlanet rekommenderar att OA-60 spelas monterade på SD-fötter eller
åtminstone den billigare modellen Vibrafeet (finns att köpa i hifihandeln, t ex via HiFiKlubben )

 

TEKNISKA DATA Carlsson OA-60
Princip: 2-vägs basreflexsystem, rund/direktstrålande,
Placering: På golv mot vägg, för lyssning med dämpat golv/reflekterande tak
Låda: 20 liter netto, avstämd till 30 Hz
Bas/mellanregister: 6,5 tums element Carlsson B65-oa II, med ny spindel, papperskon, gummikant och kortslutningsring.
Diskant: 25 mm silkesdome Carlsson T11-oa
Filter: Högklassiga polypropenkondensatorer SCR/MKP, luftlindade spolar
Känslighet: 88 dB
Impedans: 8 ohm
Delningsfrekvens: 2500 Hz
Levereras i spegelvända par
Mått: (B x H x D) 26 x 75 x 23 cm
Övrigt: Högtalaren är konstruerad för att reducera tidiga rumsreflexer, att ha en bred ljudspridningskaraktäristik samt att utnyttja
rummets bashöjning för en jämn tonkurva.
Utföranden: ej klart
Pris: 6900:- (prel.)

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar