Nyhetsbrev #64 – oktober 2007

Larsen desavouerar Carlssonmärket
Produktionsläget
Kondiskanten kommer
Skramlar dina OA-50/52/58? Läs detta!
Goda nyheter om OA-6 Typ 2
Så demonteras gallren på OA-6 typ 1
Tryckt Carlssonmaterial till salu

Larsen desavouerar Carlssonmärket

Häromhelgen presenterade Carlssons hittillsvarande tillverkare Larsen HiFi ett helt eget högtalarmärke, Larsen, på en demo i Trollhättan. John Larsen på Larsen HiFi har tagit fram två modeller: Larsen 4 och 6, båda starkt influerade av Carlssons 50-serie. Nu försöker John Larsen – tvärtemot rättighetshavaren SSC:s uttryckliga vilja – att sälja sina egna Larsenhögtalare genom att kapitalisera på Stig Carlssons goda namn och rykte. D.v.s rena piratfasonerna:

Förra helgen i Trollhättan lanserade den hittillsvarande Carlssontillverkaren John Larsen en ny – från SSC helt fristående – högtalarserie han kallar ”Larsen”. Modellerna Larsen 4 och 6 är i mångt och mycket snodda från SSC:s och Stigs ritbord: L4 ser ut som en OA-58 som fått skallen nerslagen mellan axlarna. Och L6 ser ut som en förkrympt OA-52 placerad ovanpå en OA-58. Bilder kan ses på http://www.faktiskt.se

Den dyrare modellen Larsen 6 har snott den bakre absorbentramen från OA-52 rakt av, men i en mycket mindre form. Båda modellerna är bestyckade med standardelement – men med ett stort frågetecken: diskanten. Är det inte SSC:s T11-oa Larsen använt? Den får bara användas i äkta Carlssonhögtalare…

CarlssonPlanet har i övrigt ingen exakt info om Larsenserien och har inte hört högtalarna. Men vi konstaterar att absorbenterna är betydligt mycket mindre än i Carlssons modeller och att basarna delvis är nersänkta i lådan, vilket tillsammans kan ge ett hårdare, mer färgat och mindre avslappnat ljud än i Carlsson. Ett första lyssningsintryck från åtminstone en forummedlem på plats i Trollhättan tycks bekräfta detta. Andra rapporter från efterföljande hemlyssning säger annorlunda, att det då lät bra.

Självklart har det tagit tid för John att arbeta fram dessa nya modeller. Tid som SSC och CP fåfängt – dumdristigt? – trodde och hoppades att han lade på att åtminstone sätta någon av följande färdiga Carlssonmodeller i produktion:

1. OA-40SC (center-surrounden, färdig sedan flera år)
2. OA-51.3 (uppgraderingen, färdigs sedan i vintras) och
3. OA-60 (den riktiga, som John både vägrade döpa till rätt namn och göra rätt enligt konstruktionen, han gjorde istället en egen variant han kallade OA-58.2).

Dessutom finns det ju även en klar baslåda till Carlsson OA-51, floera andra nya modeller – plus att en rad nya suveräna uppgraderingar är på gång de historiska Sonab- och Carlssonmodellerna.
Ja, SSC:s konstruktionsbord dignar! Men Larsen tackar alltså för sig och startar Larsenmärket istället.

HISTORIK
Larsen HiFi i Skillingaryd ansvarade under flera decennier för tillverkning och försäljning av Carlssonhögtalarna samt sålde uppgraderingssatser och delar till hela OA-50-serien. Den 24 nov -06 sa John Larsen på Larsen HiFi upp licensavtalet med SSC. Senare tycktes han delvis ångra sig. I vintras sa han sig vilja tillverka en sista serie av ”OA-58.2” (OA-60) av återstående elementlager.
En mindre extra serie OA-58.2 – oklart hur liten – ska då också ha tillverkats.

Om John Larsen inte använt namnet Stig Carlsson om sina Larsenhögtalare hade det bara varit trevligt med ett nytt högtalarmärke på marknaden. Då hade vi önskat John lycka till!

OSERIÖS ANNONS
Nu visar dock Larsens annons i det nya numret av HiFi Musik (i butik i morgon tisdag 2/10) att han med sin nya serie direkt försöker rida på Stig Carlssons goda namn och goodwill. Och då hamnar frågan i ett helt annat ljus.
Sina nya högtalare har Larsen konstruerat helt själv utan minsta medverkan av rättighetshavaren SSC. Ändå använder Larsen i annonsen ett välkänt citat av Stig Carlsson: ”Mina högtalare är de enda i världen som verkligen är gjorda för vanliga bostadsrum”. Citatet är ett fräckt och förledande sätt att profitera på Carlssonnamnet. Dessutom hävdar annonsen att Larsenhögtalarna är ”konstruerade efter Stig Carlssons idéer”. Annonsen måste betecknas som direkt oseriös då:

1. Det är SSC och inte Larsen som förvaltar Stig Carlssons kvarlåtenskap och högtalarteorier. SSC har ö.h.t. inte fått medverka vid tillkomsten av Larsenmodellerna.
2. SSC äger ensamt rätten till och förvaltandet av Carlssonhögtalarna, ortoakustiken och teorin därbakom.

CarlssonPlanet hade långt hellre sett att Larsen stannat i Carlssonvärlden och produktifierat den rad nya trevliga och välljudande modeller SSC tagit fram – OA-51.3, OA-40CS, den riktiga OA-60 m.fl. Nu väljer Larsen en oseriös väg och CarlssonPlanet är de första att beklaga.
Framtiden får visa hur denna oväntade och sorgliga händelseutveckling kommer att påverka Carlssonhögtalarnas goda rykte och historia.

(Åsikterna i denna artikel är CarlssonPlanets chefredaktör Per Gulbrandsens)

Upp

Produktionsläget

Larsens avhopp från Carlssontillverkningen har naturligtvis slagit ner som en mindre bomb på landets båda Carlssonforum, Carlsson Illuminati på www.faktiskt.se och vårt eget forum på CarlssonPlanet. Teorierna och spekulationerna flödar om varför detta händer just nu, vilka intressen som har styrt, vilket ansvar SSC har för den uppkomna situationen och om vad som ska hända med Carlssonhögtalarna. Här är vad CarlssonPlanet svarat de oroliga och kritiska:

”Löften lämnas ideligen om nya element, men inget tycks hända? Vilket gör att folk köper på sig högtalare som svårligen lär kunna uppgraderas. Strul med kontrakterad producent, har lett till brytning? Och därigenom tappas den historiska anknytningen och värdefull kunskap. Den bakomliggande SSC konstruktören, prioriterar eget byggande och lanserande av högtalare? Till förfång för Carlsson älskare. Lanseringen av en trots allt ny högtalare, missköttes och högtalaren försvann.
Hårda ord kan tyckas, men detta kanske kan vara grunden för en diskussion?”
-skrev signaturen Flamenco häromdagen i tråden ”Hur förvaltar SSC arvet efter Stig Carlsson”.

FALMENCOS KRITIK
Så här svarade vi Flamenco på den i vissa stycken berättigade kritiken:

– De löften vi givit på CarlssonPlanet om kommande Carlssonelement kommer att infrias, var så säkra. Det är själva livsluften för SSC att ta fram sådana element som Stig alltid drömde om men där tekniken saknades under hans livstid – och sedan se till att elementen produktifieras i nya modeller. Redan nu finns det åtminstone fem klara eller nästan helt klara element framme på SSC-lokalen. Det som saknas är ett avtal med ny tillverkaren – och pengar för tillverkningen.
Men att elementen inte skulle bli verklighet?
Ingen fara, det enda som kan hindra det är att SSC läggs ner/förbjuds/sprängs i luften.

OLYCKLIGT
Samtidigt förstår jag Flamencos kritik och kan i efterhand tycka att det varit olyckligt att vi i olika nyhetsbrev utlovat så många element och modeller som fortfarande inte finns på marknaden. Tyvärr faller en stor del av ansvaret här på det låsta läget som uppstått i relation till f.d. tillverkaren Larsen HiFi där SSC in i det sista hoppades Larsen skulle starta den tillverkning han så länge och ihärdigt sköt upp.

Och Flamenco!
Vad gäller uppgraderingar behöver du inte vara orolig! Ingen, säger ingen Carlssonägare, kommer att lämnas därhän med några högtalare som inte går att uppgradera – det kommer inte att hända. Själva grundtanken med Carlssonljudet är ju att man hela tiden ska kunna uppgradera efter budget – vare sig det är till en ny bättre modell, eller bara till nya element, filter o dyl.
Detta kommer att gälla framgent också, take my word.

KONSTRUKTÖRSFRÅGAN
Flamenco skrev vidare:
*Den bakomliggande SSC konstruktören, prioriterar eget byggande och lanserande av högtalare? Till förfång för Carlsson älskare.*

– Ja, tyvärr ser det så ut så i efterhand – om det nu är Larsen HiFi du syftar på med ”konstruktören” (det är alltså SSC som är konstruktören och har upphovsrätten till alla ortoakustiska högtalare, Larsen har bara varit SSC:s kontrakterade tillverkare och marknadsförare).

Om du däremot syftar på SSC:s chefskonstruktör Ingvar Öhman blir jag mer brydd. Menar du i så fall att den professionella högtalarkonstruktören Ingvar Öhman inte till vardags har rätt att tjäna några pengar på annan högtalarkonstruktion?
Arbetet inom SSC är helt oavlönat, men att Ingvar Öhman till vardags bedriver kommersiell kontruktionsverksamhet borde inte hållas emot honom.

LANSERINGEN AV OA-60
*Lanseringen av en trots allt ny högtalare, missköttes och högtalaren försvann.
Hårda ord kan tyckas, men detta kanske kan vara grunden för en diskussion*

– Ja, hårda ord kanske från Flamenco men det blev faktiskt följden. Den fantastiska OA-60 (nå, OA-58.2 då) låter vida bättre än något Carlssonskt som hittills gått att köpa under 10.000:-, en dröm och en lycka att äga och att lyssna på. Men som alltså alldeles för få kunder hann köpa innan Larsen valde att gå sin egen väg och upphöra med tillverkningen.

Larsen själv har säkert sina goda grunder för sitt beslut. Han kanske kände sig obekväm med SSC, med att han inte kunde inte styra över SSC som han ville, att de nya Carlssojnelementen blev dyrare än Peerless och Vifas gamla standardelement, att han inte längre kunde beställa element direkt från fabrik – och kanske en massa annat som jag lämnar åt andra att redogöra för.
Det är sällan bara ena partens fel när två affärspartners går skilda vägar. Å andra sidan sker detta ständigt på marknaden utan att upprördheten blir så stor som den kan bli i våra entusiastkretsar.

ROGER GUSTAVSSON
Vidare till den kloke forumaktivisten Roger Gustavsson som skriver:

”Det gick inte speciellt fort under Stig Carlssons levnad heller alla gånger…”

– Tack Roger, du förstår att man inte kan stressa fram högtalare bara för att tillfredställa ivriga forumaktivister! Ca en ny, alternativt en uppgraderad Carlssonmodell per år har det blivit sedan Stig dog – och det är inte särskilt dåligt i vår bok.

*De standard- eller modifierade standardelement som Stig Carlsson hade tillgång till, har ju försvunnit. Och att ta fram nya i mindre serier är antagligen inte speciellt enkelt om kostnaderna ska bli rimliga. Tydligen finns heller ingen som kan ”ta stöten” som mellanhand, att bekosta tillverkning av en mängd element, varken Larsen eller SSC. *

– Så sant som det var sagt, åtminstone för tillfället…

LARSEN OCH LÖNSAMHETEN
*Jag utgår ifrån att Larsens nya alster använder sig av element av standardtyp och inte några specialspecifierade typer enbart producerade för honom. Det gör säkert lönsamheten större. Produktionsbiten är ju John Larsen väl förtrogen med och antagligen har han rätt bra koll på vad som kan säljas också. *

– Nog sant det också! Även om vi sätter ett stort frågetecken kring om inte domediskanten i de nya Larsenmodellerna är en T11-oa stulen från Carlsson rakt av….

STIG CARLSSONS DEVISER
*SSC arbetar kanske mera efter Stig Carlssons deviser? Var väl ett evigt filande på konstruktionerna hit och dit och behövdes specialgrejor fick det väl bli så? SSC har väl inget affärmässigt intresse? Handlar det inte mera om att förvalta Stig Carlssons idéer och föra dem vidare? Nu har de i varje fall förts vidare till Larsens nya högtalare. SSC säger sig ju ha flera nya högtalare på gång. En producent av dessa sägs ju också ha hittats. Vi får väl se…. Roger*

– SSC är skyldiga att arbeta efter Stigs idéer, det är själva uppdraget för stiftelsen. Men problemet för SSC är och har hela tiden varit att marknadens standardelement inte lever upp till de mycket höga krav som ortoakustiken ställer. Så visst bidrar detta till att konstruktionsarbetet blir långsammare än i kommersiell produktion.

UTAN ERSÄTTNING
SSC har hittills aldrig betalat ut en enda dags ersättning till någon av ledamöterna, dvs allt arbete sker idéellt på fritiden – som en hyllning till Stig och ortoakustiken. Men SSC ska också ta fram säljbara modeller som riktar sig till den stora publiken och SSC får också en viss mindre procent på all högtalartillverkning i Carlssons namn. SSC ska också skydda Stigs patent, varumärke m.m. samt förvalta kvarlåtenskapen, idéerna och historiken bakom Carlssonhögtalarna som nu funnits i över 50 år.

Och ja, en ny producent har hittats, kontraktsdiskussionerna pågår, vänta er gärna stora överraskningar!

Upp

Kondiskanten kommer

CarlssonPlanet vill rikta ett varmt tack alla forumaktivister för all underbar entusiasm kring den kommande Carlsson kondiskanten (som hittills kallats KT23). Om ni bara visste hur gärna vi på CP också skulle sett att kondiskanten skulle finnas på marknaden just nu. Men det gör den inte. Än. Men den kommer! Här beskriver vi läget för det kanske mest efterlängtade Carlssonelementet i vår tid:

Vi börjar med det viktigaste av allt:
Pressverktygen för Carlssons nya kondiskant är beställda och därmed blir tillverkningen av.
Alla parametrar och pusselbitar i elementet har fallit på plats och det innebär dels att elementet kommer att tillverkas men också att det kan få en ny beteckning. Läs vidare!

Allt måste få ta sin tid och det är tysk noggrannhet och långsam produktionsbyråkrati som kommer att gälla för den kommande tillverkningsprocessen av Carlssons kondiskanter. Tillsammans med nogrannheten hos SSC:s guldöron innebär det som alla förstår: väntan och åter väntan.
Men till sist också: Ett lysande resultat!

ARBETSORDNING
Så här kommer arbetet att gå till:
Först tas det fram en liten förserie av diskanten som noggrant testas av SSC. Detta är en rundstrålande kondiskant som måste och ska låta överlägset bra – bättre än CT62 – och fungera som ersättare för Peerless MT20/24 under ett minst decennium framöver eller mer.
Så kraven är stora, inget får bli fel i detta element.

Sedan ska motorsystemet och korgens lutning finjusteras så den passar samtliga historiska modeller, från Kolboxen och ända fram till OA-2212. Dessutom ska konen kunna användas i helt nya Carlssonkonstruktioner. Till sist ska förserien testas och provlyssnas noga under alla typer av krävande situationer.

TILLVERKNINGSBESLUT
Därefter tas tillverkningsbeslutet.
Och då vill tyskarna i sin tur ha en viss period på sig att ställa allt iordning för att starta en kvalitetsmässig produktion som håller samma standard som de handbyggda förseriexemplaren.

När denna efterlängtade kondiskant väl släpps ut på marknaden har vi alltså väntat rätt länge, kanske är det redan försommar. Men då, kära vänner, ja då lär vi alla plötsligt glömma hur länge vi tvingades vänta! För den blir kanon, var så säkra.

Det är alltså bara ta oss på orden – kondiskanten anländer!
Även om den kanske inte ens kommer att heta KT-23?

BETECKNINGEN
SSC har tagit vist intryck av den vänliga kritiken mot den nuvarande smått swinglish-artade beteckningen ”KT” (förkortning för Kon-Tweeter) – så det kanske blir det vanliga T:et istället, vem vet?

Och kanske inte ens diamtermåttet blir detsamma?
Den som väntar på något gott får se – och höra!

Upp

Skramlar dina OA-50/52/58? Läs detta!

Vi har till och från under senare år fått rapporter från Carlssonägare med skramlande par/exemplar ur Carlsson OA-50-serien. Främst har det handlat om OA-50 i sina två varianter. Men även OA-52 och 2000-talets OA-58 i dess olika skepnader har skramlat och även kunnat ge ett bumligt ljud till ägarnas förfång. Här är CarlssonPlanets instruktion om hur dessa problem kan och bör åtgärdas:

När det skramlar om högtalare ur Carlsson 50-serie beror det nästan alltid på någon av följande tre orsaker:

LÖSA SKRUVAR
1. Skruvarna som håller baselementet sitter lösa (gäller OA-50/.2,3/OA-52/.2,3/OA-58/.2).
Åtgärd: Skruva åt!
Ta av huven och dammsug försiktigt runt baselementet med mjuk borste (se upp, vidrör inte diskantdomen!) Fatta en kryssmejsel (av posidrivetyp) i ena handen och håll med andra handen hårt i och styr på så vis spetsen under skruvandet – detta så att inte mejlsen på något sätt kan slinta ur skruvhuvudet och slå upp hål i baselementet. Skruva försiktigt men hårt åt var och en av skruvarna runt baselementen tills dessa sitter helt och fullt fast.

GALLRET FELMONTERAT
2. Gallret ligger mot baselementets gummikanter och kon som då slår i gallret vid höga ljudtryck (OA-52/.2).
Åtgärd: Höj gallret!
Eftersom metallgallret ligger för nära baselementet har baffelhålen för gallrets fästspetsar borrats för djupa. Ta en tjockare tändsticka el dyligt och nyp av en eller två millimeters längd av stickan. För ned den lilla biten i det baffelhål där den spetsiga delen av gallret sätts fast. Testa att åter föra in gallerspetsen i hålet. Blev det tillräckligt högt?
Annars kan det även krävas nya hål i andra baffelsidan där gallrets nervikta sidovägg fäster i två punkter. Borra i så fall två nya hål längre ut på baffelplattan för dessa färstspetsar (de gamla hålen kan tätas och tuschfärgas svarta). Montera på gallret igen och kolla att elementet går fritt.

HÖGT LJUD
3. Gallret skallrar av den höga ljudvolymen (OA-50/OA-52/.2).
Åtgärd: Ta av gallret!
Eller byt till tyghuv (fast det blir svårt nu när Larsen överger Carlsson…)
Sedan kan man ju alltid sänka volymen också…

TÄTNINGSLIST SAKNAS
Så till sist det kanske allvarligaste felet bakom oväntat/onödigt oljud i 50-serien:
4. Det saknas tätningsring bakom baselementet (behövs i alla modeller i 50-serien)
Åtgärd: Montera tätningslist!
Detta är ett fel i Larsens tillverkning som SSC otaliga gånger påpekat men som aldrig åtgärdats. Larsen HiFi har ständigt hävdat att det inte behövs någon tätlist bakom baselementen och att det räcker med lim. Detta är enligt SSC helt felaktigt då limning aldrig blir lika tätt som en korrekt monterad tätningslist. Dessutom har det gång på gång visat sig att inte heller lim har använts utan att baselementen legger dikt an mot naken träbaffel.

NEGLIGERING
Larsens negligerande av SSC:s uttryckliga krav på dämplister har under år väckt irritation inom SSC – där man dock inte velat äventyra affärsrelationen för denna förhållandevis lilla detalj. Därmed har Larsen olyckligtvis kunnat fortsätta producera par utan vare sig tätlist eller ens limning av baselement.
Effekten är att många högtalare i 50-serien låter lite sämre än de ska göra då ljud alltså läcker ur en låda som ska vara tät. Läcker en högtalarlåda blir basen basen mer otydlig, bumlighet kan uppstå liksom sämre transientsvar och allmänt en försämrad exakthet i ljudåtergivningen.

MONTERA TÄTLIST
Köp enkel tätlist för högtalarmontering, t ex för ynka 4:-/m på HiFi Kit:
http://www.hifikit.se/prodpixsmall/t_list.jpg

Skruva loss bashögtalarna och lägg åt sidan (kablarna kan sitta på, annars anteckna noga hur de ska sitta). Fäst listringen utanpå baffeln runt om hela basöppningshålet, längs med och så nära kanten som möjligt. Skruva tillbaka basarna – kolla noga att listen inte ”faller in” i lådan, och voíla – Carlssonhögtalaren är så tät som konstruktören en gång avsåg. Sitt tillbaka och njut av välljudet!

Upp

Goda nyheter om OA-6 Typ 2

Nu börjar det äntligen komma lite goda nyheter om den svårrenoverade och billigt konstruerade toppmodellen från 1972, Sonab OA-6 typ 2. Dels har SSC äntligen lyckats lokalisera de nödvändiga delarna till det smått hopplösa slutsteget – eller ”bass-energizern”, dels finns det nu en reparatör i Stockholm som tycks kunna laga dessa notoriskt svåra steg:

SSC har via nya kontakter och information äntligen lyckats lokalisera de nödvändiga delarna till de märkliga ”slutstegen” som så gärna vill krångla i Sonab OA-6 typ 2.
Här är listan på de nödvändiga reservdelarnas namn och detaljnummer till OA-6 typ 2 – och namnen på återförsäljarna:

Sluttransistor-2N5192
Farnell-nr: 361-525
– samt
Sluttransistor-2N5195
Farnell-nr: 361-550

Båda dessa trissor köps hos:

www.farnellinone.se
tel: 08-730 5000

Dessutom har SSC efter långvarigt letande hittat korrekt strömbrytare! Den heter:

Nätströmbrytare/Powerswitch
Nedis-nr: MSN-047

– och köps hos:

www.nedis.se
tel: 036-139350

Sedan vill vi också gärna nämna den gamle mästarreparatören Gerhard Schubert som förutom att sannolikt ha lagat fler Kolboxar än någon annan i universum numera även tycks ta sig an ”bass-boostrarna” i botten av Sonab OA-6 Typ 2.

En mycket nöjd kund, P Hallberg, rapporterade följande till CarlssonPlanet i somras:

”Har haft boostrarna till mina OA-6II för renovering och uppdatering. Arbetet gick snabbt och smidigt, och det låter bra. Utbyte har skett till nya transistorer samt komplettering med ”gnistsnläckare” för strömbrytarna. Skönt att slippa oljudet vid påslag.
Arbetet har utförts av Gerhard Schubert i Stockholm. Kontakta honom på telefon
070-7307980 – om ni vill ha hjälp med uppdatering av era boostrar. P Hallberg”

Det är bara att tacka för tipset – och hänvisa alla ägare dit!

Upp

Så demonteras gallren på OA-6 typ 1

Vi uppdaterade tidigare i år modellsidan för ”Kungen av Carlssonhögtalare” – Sonab OA-6 Typ 1 – med en mängd ny information. Men en viktig detalj har saknats ända till nu: Hur tar man av toppgallren? Många OA-6-ägare har förgäves stått och ryckt i den vackra träramen runt gallret utan att få upp härligheten. Men i dagarna har instruktionerna kompletterats:

Så här öppnas överdelen på Sonab OA-6 typ 1:
Ställ högtalaren upprätt i rummet med baksidan mot dig. Följ sedan signaturen CRO:s fina instruktion:

”Gallrets väggsida har två små hål (längst bak) med hexskruv i. Skruva ur. Lyft försiktigt upp, så de små plåtbitarna går fria. Drag ramen försiktigt mot ”väggsidan” så att ramens främre ”hållare” glider i sina spår tills de når hål där de frigörs och ramen kan lyftas. Prova försiktigt.
(Ramen olämplig att lyfta högtalaren i) Hoppas allt är begripligt! CRO”

– skriver alltså forumsignaturen CRO – och vi tackar för hjälpen!

Upp

Tryckt Carlssonmaterial till salu

CarlssonPlanet säljer för SSC:s räkning lista ett mindre antal exemplar av sex artiklar, broschyrer och tidskrifter om Carlssonhögtalarna och Stig Carlsson. Dokumenten kan beställas genom att betala in de angivna priserna för valda dokument + 25:- i porto på plusgirot nedan.
Detta är listan på Carlssondokument till salu:

1. ”Ljudmedvetande” – artikel av Stig Carlsson, särtryck ur ”Musikrevy” nr 6/67, 8 sid A5 25:-/st

2. Programblad från Rikskonserter – med längre artikel om Stig Carlsson och ljudkvalitet av Ove Nordvall (60-tal) 25:-/st

3. ”Att höra hela orkestern!” – Reklambroschyr-59 för Kolboxen/Lund Ortho Acoustical System + försteg 1001, 4s A4 60:-/st

4. Engelskspråkig reklambroschyr för Carlsson OA-51 ca -83, 8 sid om ortoakustik och data för OA-51, A4 40:-/st

5. Engelskspråkig reklambroschyr för Carlsson OA-51 ca -83, 4 sid om bakgrund till och data för OA-51, A4 30:-/st

6. Ljudteknik-tidskriften SIGMA nr 1/71 med artikel av Stig Carlsson: ”Ingen lär…” 28-sid A4, (end. 1 ex) 40:-/st

Den som vill beställa prylar från CarlssonPlanet men slippa postförskottsavgiften kan betala i förskott. Vi skickar dokumenten när inbetalningen nått oss postvägen efter tre dagar (undantag helger, ledighet). Gör så här, betala in totalsumman för valda dokument + 25:- i porto till vårt plusgiro:

Pg 430 65 15-0
”Per Gulbrandsen”

– och OBS! Glöm inte att noggrant ange vad du beställer och vart prylarna ska skickas så inget blir fel. Komplettera gärna med ett mejl, så minskar risken för felhantering.

Upp

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar