Nyhetsbrev #6 – 16 oktober 2001

NYHETSBREV NR 6 FRÅN CARLSSONPLANET
===================================
16 okt 2001

INNEHÅLL
========
1. REDAKTÖREN HAR ORDET
2. DISTORSIONSSIFFROR FÖR CARLSSONDISKANTER
3. RÄTTELSER

1. REDAKTÖREN HAR ORDET
=======================

Välkomna till det 6:e Nyhetsbrevet från CarlssonPlanet. Vi har
när detta skrivs haft över 1600 besökare på sajten och detta brev
skickas till inte mindre än 80 prenumeranter – jag tror knappt
det är sant.

En annan fantastisk sak är att Musik- och Ljudtekniska
Sällskapets teknik- och ljudingenjör Ingvar Öhman under några
nummer ärar CarlssonPlanets Nyhetsbrev med hjälp, mätningar och
spännande information. Bland annat har han lovat att skissa på
vilka omdimensioneringar som kan/bör göras av filtren i
Carlsson/Sonabhögtalare från 60- och 70-talet sedan man försett
deesa med de nya polypropylendiskanterna från Peerless.

Det händer nu saker på Carlssonområdet nästan varje vecka så det
blir nog inga större problem att fylla Nyhetsbreven denna höst.
Förra måndan hälsade ingenjör Ingvar Öhman på hos CarlssonPlanet
med sina mätgrejor. Ingvar kände Stig Carlsson väl, har
tillbringat hundratals timmar hemma hos Stig med att diskutera
högtalarteknik och ljudåtergivning och har alltså mycket att
berätta och stor kunskap om Stigs principer och tänkande.

Så Ingvar berättade och lärde ut och jag noterade för att
framöver kunna dela med mig till CarlssonPlanets användare. Vi
mätte upp ett antal Carlssonelement och högtalare och jag får nu
också hjälp via mejlen av Ingvar Ö. Mycket intressanta
distorsionssiffror återges t ex redan nedan. (Trevlig är han
också!) Tyvärr måste jag också rätta vissa felaktigheter i
tidigare Nyhetsbrev – det är inte lätt det där med
högtalarteknik……

Från och med nu finns alla äldre Nyhetsbrev sökbara på sajten.
Klicka bara på ”Nyhetsbrevet” och sedan på ”Gamla Nyhetsbrev” så
finns alla där, visserligen ganska inaktuella en del, men ändå.
Mycket nöje – och fortsätt läsa!

2. DISTORSIONSSIFFROR FÖR CARLSSONDISKANTER
===========================================

För första gången kan nu verkliga distorsionssiffror för
originaldiskanter i Carlssonhögtalare avslöjas. Siffrorna är
uppmätta med professionell utrustning av Ingenjör Ingvar Öhman
och bekräftar onekligen CarlssonPlanets lyssningsintryck av den
nya billiga oljekylda polypropylen-kondiskanten Peerless 62CT13,
som passar alla Carlsson/Sonabhögtalarmodeller från 50-talet fram
till 1978.. Ingvar Öhman presenterar distorsionsuppgifterna själv
här:

”Minns att dessa siffror jag kommer att nämna bara är en
mycket förenklad bild (ett komplext distorsionsbeteende är
reducerat till en enda siffra). Det finns goda skäl att
både komplettera med massor av lyssning och att studera
distorsion i en mera fullständig form, när man konstruerar
element.

För att ge lite extra info har jag lagt till en siffra
inom [x] som anger vilken överton som dominerar.
Andratonsdistorsion kan låta mycket trevligt, och
tvärtemot vad man kan läsa i alla HiFi-tidskrifter kan
faktiskt även tredjeton uppfattas som en positiv
komponent, men bara om den inte är mycket starkare än
andratonen. Högre komponenter, fjärde, femte och så
vidare, är dock nästan alltid mycket illaljudande. Bäst,
ur ett fidelitetspuristiskt perspektiv, är givetvis att
ingen överton någonsin når hörbar nivå. Först några kända
”rena” element av BANDDISKANTTYP:

+Monacor RBT-80

+Electrolab HSW1101-01A
7,5 kHz där förvrängningen når 6,3% (alltså ungefär samma
som hos den gamla Peerless- domediskanten till OA50-serien
– se nedan).[2,3,4]

SÅ NÅGRA INTRESSANTA DOMEDISKANTER:

+Scanspeak D29 9700
Hz – rena mellanregistret!)[2]

+Vifa H26TG-05

+Seas AX2,5-LTS

+Peerless KO10DT (gamla OA5O-seriens textildiskant)
över 1,5 kHz [2] (Denna uppgift är inte min utan är Stigs
mätning på ett exemplar från sista batchen som köpes till
OA5O-serien. I början var de renare.)

+Ino T11-OA
förslag till ny diskant till ny OA5O-seriediskant)

Slutligen OBJEKTET:

+Peerless 62CT13

Vad vill jag säga med allt detta? Jo, jämför man med de
gamla MT20HFC som ofta hade 20 ggr högre distorsion så är
naturligtvis 62CT mycket bättre, men det stora pro- blemet
med MT20HFC var nog egentligen att de led av en mycket
blygsam effekttålighet och av kraftigt åldrande. Dessutom
lät olika exemplar verkligen mycket olika. Både
tonkurvorna och förvrängningen skiljde kraftigt. Sådant
kan ge upphov till ljudfenomen som inte är olinjär
distorsion i egentlig mening, men som likväl kan uppfattas
som ”orent” ljud.”

Så långt Ingvar Öhman om diskantelementens distorsion.

Min kommentar:

Fantastiskt att se att elementutvecklingen gått så långt på bara
något decennium. 20 ggr högre distorsion i 60- och 70-
talsdiskanterna jämfört med de nya, det är inte lite det. Och
varför ska man sitta och lyssna på dist? Byt diskanter! Även
metall-Vifan är ju mycket bättre än den gamla Peerless
textildomen i 80-talsserien. Fast här vill Ingvar se ett byte
till en ännu renare diskant som CarlssonPlanet nu fått äran att
utvärdera på egen hand. Återkommer om detta.

Kommentar nr 2:

Det är inte mindre än en skandal att HiFi- pressen aldrig
någonsin anger sådana siffror som Ingvar redovisar ovan. Det
borde finnas med distorsionssiffror för de enskilda elementen i
varje recension! Men det är väl för jobbigt? Dels att mäta, dels
att sedan bemöta alla arga distributörer som inte vill att detta
ska komma ut. Vilken blir den första kommersiella hifi- tidning
som vågar? Det skulle säkert ge nya prenumeranter. Men kanske
också för få annonsörer……

3. RÄTTELSER
============

Ingvar Öhman har också haft vänligheten att rätta några fel och
otydligheter i tidigare Nyhetsbrev, fel som Er undertecknade
redaktör härmed skamset ber om ursäkt för.

Till att börja med slarvade jag i Nyhetsbrev nr 5 så det
framstår som om Ingvar Ö. anser att man måste byta till nya kon-
diskanter för att det ska löna sig med en Y-orientering av
elementen på äldre Carlssonmodeller (se brev 5). Ingvar skriver:

”En sak vill jag dock lite försiktigt klargöra: Det är
inte min uppfattning att det inte lönar sig att Y-
orientera diskanterna utan att byta original-
diskanterna till CT62. I själva verket fanns inte ens
CT62 när jag tog fram Y-orienteringen alldeles i början
av 80-talet.Den orenhet som finns i originaldiskanterna
är ju något helt annat än kamfilterförvrängning. De två
sakerna har inget med varandra att göra.”

Nästa fel var kanske mer en otydlighet, det handlar om
kamfiltereffekter. Ingvar skriver:

” Kamfiltereffekter är förresten inte heller en olinjär
distorsionsform. Det är en ovanligt ful filterverkan.
(Vill man veta hur kamfiltrering låter så kan man ta loss
slangen från sin dammsugare och tala i den. Då blir
rösten kamfiltrerad.)”

Nästa fel var att jag av misstag framställde det som om Ingvar
Öhman ansåg att den nya Peerlessdiskanten är ”löjligt” ren och
distorsionsfri. Ett hafs-fel – det löjliga uttrycket ”löjligt
ren” var helt och hållet denna redaktörs men hamnade på fel
ställe i texten. Ingvar Öhman skriver:

”Jag har förresten inte heller sagt att CT62 är ”löjligt”
ren. Men bra är den! Väl i klass med andra mycket bra
diskanter. Den passar dessutom konceptuellt perfekt in i
OA-högtalarna………Jag skulle inte vilja påstås att CT62 är
revolutionerande ren, men gott och väl tillräckligt ren
för att kunna klassas som ett helt ”up-to-date”-element.
Och antagligen är distorsionen tillräckligt låg för att
den inte skall vara något problem i sig. Andra fenomen
dominerar antag- ligen över distorsionen. Jag skulle dock
vilja reservera mig för att använda elementet i för små
antal, eftersom det har en förhållandevis hög termisk
kompression. Det bör inte användas enstaka element. Det
räcker det inte riktigt till för. Det som däremot är
fantastiskt att elementet har en energikurva som verkar
vara designad precis för att an- vändas i de gamla OA-
burkarna! En annan trevlig egenskap är att det faktiskt
får plats!”

Ingvar Öhmans tveksamheter i texten ovan inför att använda 62CT
i mindre antal/som enstaka element gjorde att jag undrade hur
man då ska göra med den enda diskanten i OD11. Ingvar svarade:

”De nya C62-diskanterna är dock inte mindre effekttåliga
än de gamla peerlessdiskanterna, tvärtom, de tål ungefär
dubbelt så mycket! de fungerar därför utmärkt som
ersättare även i OD11”

Bra va?

Så långt Ingvar om rättelser och annat. Det finns också några fel
i beskrivningen av hur man ska koppla nya 4 Ohmsdiskanter i gamla
16-Ohmskonstruktioner. Återkommer om detta. Felen ska rättas även
på sajten.

Men den absoluta slutsatsen av allt detta måste bli: Sluta lyssna
på distorsion, byt alla diskanter på alla Carlssonhögtalare från
50-talets Kolbox ända fram t.o.m 80- talets OA50-serie. Särskilt
dyrt blir det inte heller (utom då möjligen i OA116 och OA2212)

Det var allt för denna gång!
Er redaktör
Per Gulbrandsen
CarlssonPlanet

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar