Nyhetsbrev #57 – maj 2006

Ledare
Konstruktionsdata för olika högtalarmodeller
Olika filter på sjuttiotalsmodellerna
Möten om Carlssonhögtalare
Elementläget
Presstop: Popboxen del 2 i Elektronikvärlden

Ledare

Nu har det gått en tid sedan det senaste nyhetsbrevet och det är hög tid för nästa.
Så här på vårkanten är det ibland svårt att hinna med sina hobbies utöver yrkes- och familjeliv. Här kommer det i alla fall ett litet nyhetsbrev som nog inte är det sista före sommaren.
Hoppas ni tycker det är trevlig läsning!

Martin Dellstig
Internationell redaktör

Upp

Konstruktionsdata för olika högtalarmodeller

Ibland får vi frågor om konstruktionsdata för vissa högtalare och det har hittills inte funnits någon uttalad hållning vare sig för hur vi på CarlssonPlanet eller hur Stiftelsen Stig Carlsson, SSC ställer sig i denna fråga. Det skall vi ändra på nu!

CarlssonPlanet kommer att lägga upp information om modeller som SSC bedömt vara ”historiska”. Dessa är inte i konkurrens med befintliga modeller på marknaden.

Som ett första steg släpper SSC informationen fri för alla modeller bestyckade med Philips 9710, ett högtalarelement som tyvärr inte kommer att tillverkas igen. Att det har blivit allt svårare att få tag på friska begagnade exemplar av 9710 hindrar SSC från att fortsätta med support för dessa modeller. Således kommer CarlssonPlanet successivt att lägga ut den information SSC samlat in om de olika modellerna med 9710, inklusive OA-6 och Kolboxen.
Vi tar gärna emot inscannad information om vi själva saknar sådan om dessa högtalare.
Exempel på saker som kan/får/kommer att läggas upp är:
– Kretsscheman för Kolboxen, OA-6 och OA-6 typ II
– Filterbeskrivningar
– Service instruktioner för OA-6 typ-II, och OA-5 (inklusive injustering av bas på OA-4 och V1)

För modeller från sjuttiotalet (OD-11 och OA-12/14/116/2212) har vi inte ännu frisläppt information som tillhör ovannämnda kategorier. Skälet är att SSC fortfarande satsar resurser för att få fram nya bättre högtalarelement passande dessa högtalarsystem. Utformning av element och dimensionering av filter och absorbenter till ortoakustiska högtalare är en process som kräver god kompetens och gott om tid. I avsaknad av tumregler eller datorprogram för att ta fram ortoakustiska högtalare krävs en ofta lång process av mätningar, beräkningar, lyssningar, mätningar osv för att kunna nå ett resultat som fullföljer Stig Carlssons ortoakustiska principer.

Modellerna som tillverkats under åttiotalet och framåt räknas som modeller i produktion, och information som filterschemavarianter kommer därmed inte att frisläppas under överskådlig tid. SSC behöver inkomster från ombyggnadsbeskrivningarna, eftersom dessa kräver avsevärda resurser att ta fram.

Precis som tidigare kommer SSC att utarbeta modifieringsbeskrivningar för äldre modeller när nya element mm blir tillgängliga. Dessa kommer som tidigare att kunna beställas av SSC för en måttlig kostnad.

Upp

Olika filter på sjuttiotalsmodellerna

Ibland dyker det upp frågor om filtren till Sonabs sjuttiotalsmodeller och varför de kan se olika ut. Här är en liten förklaring.

OD-11/OA-12
Här finns två olika filter, tidiga modeller har ett enklare filter med endast en spole till basen (alltså ingen kondensator). Dessutom har OD-11 tillverkats i en ”snikvariant” utan byglar till diskanten.

OA-14
Två generationer av filter.

OA-116
Förändringar i produktion: Det är klarlagt att byte av diskantelement från Peerless MT20HFC till det större MT24HFC efter första serien föranledde ny brytfrekvens i filtret. Sedan de första exemplaren tillverkats ändrades (om man får tro uppgifter publicerade i Radio & Television) delningsfrekvensen mellan bas- och mellanregisterelement från 500 Hz till 400 Hz, i syfte att påverka utstrålningsegenskaperna så att andelen direktljud ökades.
Modifikation efter produktion: Modifiering av filtret påverkande övergången mellan bas- och mellanregister, framtagen av Stig Carlsson, som Sven Eriksson och Peter Bremen utförde. Beskrivning säljs av SSC.

OA-2212
Filtermodifiering från ca 1980 påverkande övergången mellan bas- och mellanregister, framtagen av Stig Carlsson, utfördes av Sven Eriksson och Peter Bremen. Beskrivning säljs av SSC.

Ovanstående gäller alltså filter för originalelement, ej CT62.
Till alla dessa kommer modifieringar för att montera CT62.

Upp

Möten om Carlssonhögtalare

Under det gångna året har anordnats två lyssningskvällar till vilka Ljudtekniska Sällskapet, LTS, inbjudit för att tala om Stig Carlsson, reda ut ortoakustiska principer och spela på Carlssonhögtalare.

Dessa kvällar har haft god uppslutning – vid den första kvällen talades det om publikrekord för ett LTS-möte! Men så var detta möte också öppet för alla – även utanför LTS. Vid det första mötet höll Per Gulbrandsen ett föredrag om Stig Carlssons liv och verk som varvades med musik spelad på olika Carlssonhögtalare.
Vid nästa möte uppvisades alla serieproducerade högtalare från femtio-, sextio- och tidiga sjuttiotalet. Detta möte var ett ordinärt möte för LTS-medlemmar, även om det var möjligt för icke-medlemmar att komma och på platsen teckna medlemsskap.

Men som med allt annat roligt vill vi ju spara det roligaste till sist! Ett möte till behövs om vi skall komma fram till de modernare högtalarna. När detta möte skall gå av stapeln är inte fastlagt. Det blir nog inte av förrän tidigast till hösten. Så fort tid och plats är bokade återkommer vi med denna information! Förhoppningsvis med lite bättre framförhållning till detta möte än till tidigare möten.
Även detta tredje möte kommer att vara ett LTS-möte, alltså för LTS’ medlemmar, men även denna gång kommer det att gå bra att teckna medlemskap på platsen för den som önskar närvara.

Upp

Elementläget

Som ingen vid det här lagt lär ha missat så är elementläget för närvarande inte så gott.
Här kommer en aktuell statusrapport.

Ersättare för B65oa:
Att ersätta den utgångna B65oa har varit SSCs högsta prioritering för att undvika onödiga produktionsstopp för OA-58.

B65oa-II är färdigkonstruerat och det är även beställt från Tymphany (före detta D-S-T). Exakt leveranstid är svår att uppskatta eftersom Tymphany genomgår stora omvälvingar, men elementen är beställda sedan ett bra tag tillbaka, så nu är det upp till Tymphany att leverera.

Förserieexemplaren väntas komma oss till handa inom ett par dagar men serieproduktionen kommer inte igång förrän i slutet av maj. Elementen kommer även att passa i de äldre modellerna men en smärre filtermodifiering kan komma att behövas (vi återkommer om detta).

Ersättare för MT20/MT24/CT62:
Arbetet här fortgår men något exakt slutdatum har vi inte satt. Att ersätta CT62 är en mycket viktig fråga för SSC som måste lösas så snart det går. Utan ersättare går det inte att uppgradera sjuttiotalsmodellerna till moderna prestanda! Det är dock en grannlaga uppgift, eftersom egenskaperna hos 70-talshögtalarna ställer mycket speciella krav på diskantelementet. Det måste ha stor membranyta för att kunna delas lågt, men det måste ha en mycket liten talspole och ett rimligt mjukt membran för att sprida tillräckligt i den högsta diskanten. Den lilla talspolen gör att det inte är trivialt att nå tillräcklig effekttålighet, och den moderna musikutgivningens ”utveckling” med övertonsskapande effektburkar och kompressorer en masse, gör inte saken bättre…

Sedan Peerless tog fram MT20HFC har dock utvecklingen gått framåt med nya material för limning, dopning av membran och inte minst lack/limmer för talspolarna. Moderna material i talspolar ger helt enkelt möjlighet till högre temperaturtålighet och därmed bättre effekttålighet än den tidens diskantelement klarade, detta kommer oss självklart tillgodo…

Upp

Presstop: Popboxen del 2 i Elektronikvärlden

I Elektronikvärlden nr 5 som kom ut idag finns en uppföljande artikel om Popboxen. Det är fortsättningen på artikeln Bert Dahlström skrev i nr 9 förra året. Bland annat nämns CarlssonPlanet med länk, samt en del andra intressanta länkar. Bert skriver så här till CarlssonPlanet:

”Jag hoppas att det kan leda till att fler upptäcker/återupptäcker det trevliga med att lyssna på högtalare från Stig Carlsson, samt att det stimulerar intresset för Planeten och de förnämliga Carlssonhögtalarna.
Vänligen, Bert Dahlström”

Upp

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar