Nyhetsbrev #47 – maj 2005

ELEMENTTILLVERKNING FLYTTAR TILL KINA

En stor omstöpningsprocess har genomförts i dansk högtalarindustri som medfört en sammanslagning av de tre stora tillverkarna Peerless, ScanSpeak och Vifa, alla tre inblandade i Carlssonvärlden på olika sätt. De tre bildade en ny stor koncern, DST. Denna levererar bl a till välkända märken som DALI, Bang & Olufsen, Krell, Piega och Sonus Faber. I mars 2005 har d-s-t, bl a i syfte att öka utvecklingsresurserna, gått samman med amerikanska Tymphany, se
www.tymphany.com

DST i sin tur har i samma veva flyttat hela tillverkningen av de klassiska danska elementen till Kina.

En praktisk följd av detta är att papperskonerna försvinner ur sortimentet. Peerless har länge varit kända för sina särklassiga papperskoner Konmaterialet kännetecknas av god egendämpning, till priset av variation i andra egenskaper vid tillverkning.

HISTORISKA KOPPLINGAR
Så här såg kopplingarna mellan Carlsson och de tre tillverkarna ut från 1980-talet och till nu:

+ Vifa tillverkade den speciella versionen av metallkalottdiskantelementet D-25 till OA-50.2 och OA-52.2.

+ Peerless har fram till nyligen tillverkat kondiskantelementet CT62, uppskattat av Carlssonägare som uppgraderar sina 1960- och 70-talsmodeller av Sonabhögtalarna.

+ Scan-Speak levererade tidigare 18W/8542 som bas-mellanregisterelement till 80-talets OA-51/52-serie.

+ Peerless har tillverkat fyra serier av Stig Carlssons klassiska 6.5-tumsbasar SC165 under fyra decennier från 1973 till nu.

IDAG

+ Scan-Speak levererar 18W/8545 som bas-mellanregisterlement till Carlsson OA-52.3 och olika uppgraderingssatser för OA-51 och OA-52.

Stiftelsen Stig Carlsson (SSC) har konstruerat nya högtalarelement för användning i Stig Carlssons och SSCs högtalarkonstruktioner.
Elementen sätts samman av Vifa (diskantelement) och Peerless (bas-mellanregisterelement respektive baselement) enligt nedan:

+ Vifa sätter samman diskantelementet T11-OA som nu används i OA-52 och OA-58.

+ Peerless sammansätter B65-OA, som nu används i OA-58;

+ B65-OA ersätter SC-165 som bas-mellanregisterelement (B som i boomer) vid uppgradering av Sonabhögtalare av 1970-talets tvåvägsmodeller, d.v.s. från OD-11 upp till och med OA-14 i storlek;

+ B65-OA rekommenderas för trevägsmodellerna OA-116 och OA-2212 som mellanregisterelement;

+ W65-OA (likaledes av SSC utvecklat och av Peerless sammansatt) rekommenderas för trevägsmodellerna OA-116 och OA-2212 som baselement (W som i woofer).

KONSEKVENSER AV FLYTT

Sammanslagningen till DST och flytten till Kina innebär både problem och nya möjligheter för SSC och Carlssonmärket:

NACKDELAR
Flytten innebär problem därför att:
+ vissa råmaterialleverantörer byts ut; SSC:s konstruktörsavdelning får välja nytt material till konen på B65-serien.
+ kontakterna med Kina blir mer långväga och omständliga
+ det kan bli leveransproblem under en övergångsperiod
+ högre transportkostnader
+ USA vill att Kina revalverar; d.v.s. minskar kostnadsfördelar

FÖRDELAR
Men Kinaflytten innebär också många – och övervägande – fördelar:
+ DST har lyckats frigöra resurser för större utvecklingsavdelningar med mycket bättre budget än förr – en uppenbar fördel för noggranna beställare som SSC/Carlsson och för en mer exakt och kontrollerad produktion.
+ möjlighet att ta fram ännu bättre element
+ nykonstruerade element kan snabbare bli klara tack vare hög rationaliseringsnivå i Kina
+ en mer noggrann tillverkning tack vare hög kvalitetsnivå i kinesisk högtalarindustri
+ lägre tillverkningskostnader

TILLGÅNGEN GOD
Nå, innebär det här kris för Carlssonrenoveraren? Ta det bara lugnt.
Det kommer inte att uppstå brist på dagens Carlssonelement i första taget, lagren är välfyllda och fortfarande levereras de nya Carlssonelementen och den för uppgraderaren av äldre Carlssonhögtalare viktiga diskanten Peerless CT62.

FRAMTIDSSCENARIO
På sikt kommer följande att hända:

+ En ny, sjätte serie av Carlsson B/W65-OA-basarna (förbättring av SC165) introduceras.

+ Diskantelementet Carlsson T11-OA kommer sannolikt att tillverkas i samma version som nu även i fortsättningen.

+ Peerless CT62, kondiskanten som vi rekommenderar alla ägare av 1960- och 70-talshögtalarna från Sonab att byta till, läggs ner.

+ En ny ersättare till CT62 tas fram. Denna gång står sannolikt SSC – Stiftelsen Stig Carlsson – för konstruktionsarbetet.

För mer info om Carlssons nya leverantör, nya högtalarjätten DST, se:
http://www.dst-loudspeakers.com/home.html

Upp

BASTILLSATS TILL OA-51-SERIEN PLANERAS

Som trogna läsare av CarlssonPlanets material vet så är Carlsson OA-51-serien den av Stig Carlssons konstruktioner som har flest tillskyndare i kretsen av guldöron kring SSC – Stiftelsen Stig Carlsson. OA-51-serien har egentligen bara en större svaghet, och det är utsträckningen neråt i frekvens. Lådan är så liten att modellen inte givit lika djup bas som t.ex de större 1970-talshögtalarna. Tonkurvan i basen faller brantare, och fallet börjar vid något högre frekvens, än fallet är för OA-52.

Enligt vad nyhetsbrevet erfar planerar nu SSC:s konstruktionsavdelning att åtgärda saken – med en bastillsats speciellt för OA-51…

STOR VOLYM
Lådan är tänkt att passa som en förlängning ner till golv och ska alltså anpassas till OA-51 vad gäller mått upptill, och skall ge optimal placering i höjdled av OA-51. Detta torde ge en ganska rejäl lådvolym vilket ger möjligheter till sann fullregisteråtergivning – i så fall f.f.g. för Carlssonhögtalare sedan OA-2212.
Det hela blir vad vi förstår en mycket ambitiös återgivare av basregistret, som avses medge ännu bättre mellanregisterklang från OA-51. Idén är god men inte ny, tänk t ex på Wilson Puppy, specialgjord för minimonitorn Wilson Audio Tiny Tot, WATT och lanserad 1988.
http://www.wilsonaudio.com/history/index.html

Den kommande produkten kallas internt för ”bastillsats” – smaka på det. Bastillsats – ett fascinerande ord!

Bastillsatsen torde också komma att innehålla någon form av delningsfilter som avlastar OA-51-lådan från djupbasen vilket borde göra överdelen än mer välljudande. En plugg för OA-51:ans basreflexrör ingår i konstruktionen. Bastillsatsen är inte avsedd för bruk med någon annan högtalare än OA-51.

STIGS DRÖM
En bastillsats till OA-51-serien är helt enligt den dröm Stig Carlsson en gång själv hade om att med en för OA-51 särskilt anpassad underdel göra OA-51 till en fullregisterhögtalare för musiklyssnare med höga krav.

OA-51 är också, näst efter Kolboxen (Lund 1001), vad jag förstått den modell Stig lagt ner längst konstruktionstid på under sin livstid, två år.

Intresserad? Titta in på sajten då och då, vem vet om inte en OA-51.4 dyker upp framöver…

Upp

MÅNGA GAMLA CARLSSONKOPIOR

På sextio- och framför allt sjuttiotalet såldes flera ”kloner” av Stig Carlssons Popbox. Det fanns alla möjliga varianter som red på Stig Carlssons försäljningsframgångar såsom:

– Industriellt producerade byggsatser som var helt korrekta enligt Popboxens ritningar (Ulf Rosenbergs artikel i RT).
– Högtalare som red på den populära designen men var egna
konstruktioner.
– Dåliga kopior som såldes för att snabbt tjäna en hacka. M.m.

Gemensamt för de flesta var:
– De brukade säljas som ”rundstrålande”.
– De hade galler upptill samt var bestyckade med en uppåtriktad bas/bredbandare och 4 diskanter riktade inåt i ring (Oftast!/Reds anm).

Allmänt kan sägas att:
– Flertalet var bestyckade med Peerless diskanter MT20HFC/MT225HFC
– Som bas användes oftast Philips 9710 då den var billig och välljudande.
Dock var det vanligt med andra Philips, SEAS och Sinus element. De mindre nogräknade plagiaten använde ofta det som fanns tillhands.

Jag själv har hört ett antal varianter av hembyggda ”rundstrålare” från tiden med ljudkvalitet som går från riktigt bra till horribelt.
Ofta användes order ”Kolboxen” i annonserna och detta förekommer fortfarande när folk säljer sina nu gamla rundstrålare fastän det inte är Stig Carlssons originalkonstruktion som avses.

När man bläddrar i äldre tidningar så ser man ofta småföretag som annonserar byggsatser till kolboxar, popboxar och rundstrålare mm. mm.

Detta är troligtvis skälet till denna allmänt ganska spridda missuppfattning om namnet Kolboxen. Det har sannolikt sålts betydligt fler högtalare som benämnts ”Kolboxar” än antalet riktiga kolboxar (Lund 1001, som hade formen av en stympad kon) konstruerade av Stig Carlsson.

/Martin Dellstig

Upp

LISTA PÅ 1973 ÅRS CARLSSONKOPIOR

Det intressanta inlägget ovan från Martin Dellstig väckte veta-mera-behov hos undertecknad redaktör så jag plockade fram den digra, fantastiska och allra första ”Stereo HiFi Handboken” från 1973 med all hifi som då såldes i Sverige. Här listas det mesta av all hifi som såldes i Sverige det året med priser, tekniska data, mätningar m.m.

Detta år finns inga direkta Pop- eller Kolboxkopior eller -byggsatser på marknaden. Istället gäller färdigbyggda Carlssoninspirerade modeller. Många har liknande namn (Larsson, Persson o.s.v.) men lägre priser.
78 sidor i boken innehåller totalt över 300 högtalarmodeller varav åtminstone följande 23 st. modeller med beteckningen ”rundstrålande”:

+ Alfa 1 (26 liters 2-vägs, liknar Mirsch 70-talare)
+ Alfa 6 (33 liter, 3 vägs, liknar två avsågade överdelar till OA-14 – ställda på varandra! Hjulförsedd)
+ Dux Sound Project 301 (30 liters trevägare, liknar OA-6 typ 2 men med sidomonterad bas och utan bassteg)
+ Dux Sound Project 321/3 (32 liters sluten sublåda med 3 liters toppmonterad rundstrålande satellitkub)
+ Isophon Luna 2000/TMB 4501 (27 liters baslåda med 6 st diskanter i en toppmonterad tvådelad vridbar burk)
+ JBL Aquarius 1 (57 liters 3 vägs frontladdad låda med 180 graders ”diskantspridning”)
+ JBL Aquarius 4 (37 liters 2 vägs pelare med 360 graders ”diskantspridning”)
+ Larsson L 360A (sexkantig, 20 liters låda med toppmonterad bas och sidomonterade diskanter)
+ Larsson LP 720 (pyramidformad 40 liters låda med toppmonterade bas- och diskantelement)
+ Luxor SH-835 (15 liters rörformad, stående, stativmonterad låda, ”rundstrålande”)
+ Mirsch OM 3-27 (27 liters klassisk 70-tals-Mirsch med frontmonterad bas/mid och toppmonterad diskant. Fanns även som byggsats detta år)
+ Melbi&Lindström ML-5R ”Brevlådan” (40 liter, liknar en OA-5 typ 1 men med en på längden sluttande toppbaffel, därav smeknamnet Brevlådan. Med ”diskantspridning 180 grader”)
+ Melbi&Lindström ML-6R ”Brevlådan Mini” (som ovan men 25 liter, lägre)
+ Martin Persson MP AB11 (sexkantig 11-liters golvlåda med toppmonterade element)
+ Martin Persson MP AB22 (sexkantig 22-liters golvlåda med toppmonterade element)
+ Martin Persson MP1 (12 liters liten OA-5-kopia med högt galler)
+ Martin Persson MP2 (23 liters OA-5-kopia med högt galler)
+ Skantic SH-835 (15 liters rörformad stående, stativmonterad låda)
+ Sinus 6 (märkligt modernt slutet 5-liters klot med toppmonterad 5,5 tums bas och kolboxliknande snett upp/utåtmonterade diskanter – liknar Globen!)
+ Sinus 8 (ännu märkligare tingest, 28 liter. Ser ut som en 8-kantig utomhuslampa med glaset ersatt av en konvex spegel! Det framgår inte hur de dubbla bas- och diskantelementen satt eller hur högtalaren monterades, men ”rundstrålande” var den!)
+ Sinus 12 (en 70-liters 3-vägs Mirschkopia med dubbla sidomonterade basar, frontmonterade mellanregister och toppmonterade diskanter)
+ Sinus 17 (19 liters 2-vägare med frontmonterade element)
+ Sinus 25 (23 liters 3-vägare med frontmonterade element)

Därefter följer 4 st. äkta, dyrare Sonabmodeller, nämligen:
Sonab V-1 samt Typ II-versionerna av Sonab OA-4, OA-5 och OA-6.
Detta var alltså ett par år efter att 60-talets stora Carlssoninspirerade högtalarbyggvåg ebbat ut. Those were the days…

Upp

FAQ: FÖRDEL MED CARLSSON?

”Hej!
Jag har ett par PMC GB1 golvhögtalare som jag är mkt nöjd med. De ger ett detaljrikt ljud med bas ner till 29Hz. Som så många andra högtalare behöver den stå en bit ifrån bak- och sidovägg.
En lite äldre kompis till mig pratar hela tiden om hur bra Carlssonhögtalarna är/var.
Vad är det för skillnad på en ”traditionell” högtalare och exempelvis en OA-60 ljudmässigt?
Mvh/Mattias”

Och Mattias fick ett svar i sju punkter:

Hej Mattias!
Tack för mejl, vilken bred och stor fråga du ställer!
Jag tror att det bästa sättet för dig att fatta skillnaden är att tillbringa lite tid på vår sajt. Men kort kan jag säga att Carlssonhögtalarna främst beundras för att de:

+ är i det närmaste perfekt frekvenslinjära vad gäller effekttonkurva (alltså inget loudnessljud), dvs de är dimensionerade för vanliga bostadsrum och utnyttjar stödet från golv och vägg för att ge ren bas
+ de låter klangligt helt rätt vid återgivning av de flesta slags instrument och saknar större egenfärgningar vilket skapar lugn hos lyssnaren.
+ de har ytterst låg distorsion och kan avlyssnas i timtal utan att lyssningströtthet uppstår.
+ de låser inte lyssnaren till en begränsad lyssningsposition utan kan avnjutas i hela lyssningsrummet
+ de har förmågan att trolla bort väggarna i lyssningsrummet, inte minst väggen bakom högtalarna, vid bra inspelningar.
+ jämfört med andra högtalare med lika stora lådor låter de ofta mer levande och livfullt: mer linjär dynamik, dvs både svaga och rätt så starka ljud återges i rätt skala, med föga kompression
+ de kan återskapa även storslagna inspelningar trots sina förhållandevis små och välbyggda lådor.
+ de är väldesignade och gillas ofta av båda könen.
+ de är mer lättmöblerade än traditionella högtalare då de alltid ska stå direkt mot vägg.

Pröva ett par vet jag!
Mvh
CarlssonPlanet

Upp

ENKÄT: INTRESSE AV NY BASDEL TILL OA-5/6 Typ II?

KONSTRUKTION
Basförstärkaren i OA-6 Typ II konstruerades under tidigt 70-tal av Per-Olof Strömberg som arbetade på EMS, dåvarande Elektronmusikstudion.
Avsikten var att kunna använda den förhållandevis billiga Philips 9710 för ett ändamål som elementet är klart mindre lämpat för, nämligen som baselement.
Förstärkarkonstruktionen har varit föremål för mycket kritik genom åren, dels för att effekttransistorerna alltför ofta går åt, dels för bristerna i förstärkarens mätdata och det klangliga resultatet.

PROBLEM
Det är idag svårt – för att inte säga omöjligt – att få tag på ersättnings-transistorer till OA-6II-stegen. De som idag går att köpa klarar ofta inte mer än ett par minuter eller någon timmas drift innan de också går sönder och originaltransistorerna är sedan länge utgångna.
Förstärkarkonstruktionen har också uppenbara brister i grundkonstruktionen som är svåra eller omöjliga att åtgärda.
Dessutom, som alla Carlssonfans vet tillverkas 9710 inte längre, och det är svårt att få tag på välhållna originalelement.

MÖJLIGHETER
Inom SSC har man sedan en tid diskuterat realismen i att konstruera:
a) Helt ny elektronik att monteras på originalförstärkarens plats. Kort och komponenter till en ny basförstärkare
b) Helt nytt baselement.

ÄVEN TILL OA-5 Typ II-SERIEN
Ett extra plus med den här idén är att den nya basdelen bör kunna fungera som en modifiering även för OA-5 Typ II. Modellerna har nämligen samma låda. OA-5 Typ II borde t.o.m. vara lättare att modifiera då den inte är hellimmad, vilket OA-6 Typ II är. Vad som behövs för att förvandla lådan i syfte att uppgradera OA-5 Typ II till OA-6 Typ II är:
a) Ny kavitet för 9710 som används till mellanregistret.
b) Ny bottenplatta med fötter/galler och hål för baselement och basreflexrör.
c) Sockel
d) Nytt basreflexrör.

FRÅGOR
Innan ett beslut om eventuell nytillverkning av basdel till OA-5 Typ II respektive OA-6 Typ II tas behöver SSC göra en mindre marknadsundersökning för att se veta hur stort intresse det finns för en uppgradering. CarlssonPlanet har ombetts genomföra marknadsundersökningen och fråga alla tillgängliga ägare om saken.

Det blir inte billigt. Men det kan bli bra. Priset och tillverkningschanserna avgörs till stor del av möjligt antal.

Så, bäste läsare, äger du ett par OA-5/6 Typ II?
Svara i så fall mer än gärna på detta nyhetsbrev (svaren är inte bindande):

A. Skulle du vilja uppgradera dina OA-5 Typ II?
B. Skulle du vara intresserad av att köpa en uppgraderingssats med nyframtaget baselement och ny förstärkare om priset är rätt?

C. Skulle du vilja uppgradera dina OA-6 Typ II?
D. Skulle du vara intresserad av att köpa en uppgraderingssats med nyframtaget baselement och ny förstärkare om priset är rätt?

Enklast är att du, bäste ägare av OA-5 Typ II och/eller OA-6 Typ II svarar på detta nyhetsbrev och kopierar in de båda frågorna, för aktuellt högtalarsystem, besvarade i ditt svarsmejl. Välkommen!

Upp

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar